ประกันที่อยู่อาศัย

ประกันภัยบ้านแผนคอนโดอีซี่

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 3 บาท
  • คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในห้องชุด จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภายเนื่องจากน้ำ ภัยธรรมชาติ รวมถึงควมเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • คุ้มครองความเสียหายจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
  • คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

ระยะเวลาแคมเปญ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

-

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด