ประกันที่อยู่อาศัย

ประกันภัยบ้านแทนรัก

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท
  • คุ้มครองตัวบ้าน และ ทรัพย์สินภายในบ้านจากอัคคีภัย และ ภัยธรรมชาติ
  • คุ้มครองการถูกโจรกรรม และ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายในอก
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

  • เบี้ยประกัน 2,000 บาทขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon   200 บาท
  • เบี้ยประกัน 5,000 บาทขึ้นไป   รับ Starbucks e-Coupon 600 บาท
  • เบี้ยประกัน 10,000 บาทขึ้นไป  รับ Starbucks e-Coupon 1,200 บาท

ระยะเวลาแคมเปญ

วันนี้ - 31 มกราคม 2566

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

-

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด