ประกันการเดินทาง

ประกันภัยเดินทางในประเทศ

รายละเอียดโปรโมชั่น

เดินทางโดยเครื่องบิน
ท่องเที่ยวอย่างสบายใจตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกังวัลกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการ (เดินทางได้สูงสุด 7 วัน)

  • เบี้ยเริ่มต้น 390 บาท
  • คุ้มครองอายุ 1-80 ปี
  • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท

เดินทางโดยพาหนะอื่นๆ
สบายกระเป๋าด้วยราคาเบาๆกับการท่องเที่ยวในประเทศที่ให้คุณและครอบครัอุ่นใจปลอดภัยตลอดทริปการเดินทาง (เดินทางได้สูงสุด 31 วัน)

  • เบี้ยเริ่มต้น 180 บาท
  • คุ้มครองอายุ 1-80 ปี
  • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท

ระยะเวลาแคมเปญ

จนถึง 31 ธันวาคม 2565

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด