ประกันสุขภาพ

ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Fix)

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • อายุ 1-54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์
  • มีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา
  • มีผลประโยชน์ชดเชยการตรวจวินิจฉัยซ้ำ
  • เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
  • ให้ความคุ้มครองการตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรก สูงสุด 500,000 บาท
  • มีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา สูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 10,000 บาท และสูงสุดต่อปีไม่เกิน 50,000 บาท
  • มีผลประโยชน์ชดเชยการตรวจวินิจฉัยซ้ำสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาแคมเปญ

วันนี้ - 31 มกราคม 2566

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

รับสิทธิ์ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 เพียงใส่ Promo Code :10CA  ( รับสิทธิ์ลดเบี้ยประกันภัย 10% )
ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ ผ่อน 0% 4 งวด กับบัตรเครดิตที่ร่วมโครงการ

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด