ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ Motor Safe Guard

รายละเอียดโปรโมชั่น

ประกันรถยนต์ 3+ ราคาพิเศษ
(Safe Guard Easy)


1. เบี้ยประกันภัย 2 ราคา 5,100.- (มีค่าเสียหายส่วนแรก) และ 5,500.- (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)
2. ทุนประกัน 100,000 บาท
3. ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง MSIG Roadside Assistance ทั่วประเทศ ตามเงื่่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
4. ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์


รับสิทธิ์ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 เพียงใส่ Promo Code :15SG  ( รับสิทธิ์ลดเบี้ยประกันภัย 15% )
ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ ผ่อน 0% 4 งวด กับบัตรเครดิตที่ร่วมโครงการ ( สำหรับเบี้ยประกันภัยไม่ต่ำกว่า 2,500.-ขึ้นไป

ระยะเวลาแคมเปญ

วันนี้ - 31 มกราคม 2566

ระยะเวลาการส่งของกำนัล

หมายเหตุ

รายชื่อบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ที่สามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย  

  • เคทีซี (KTC)
  • กสิกรไทย (KBANK)
  • ซิตี้แบงก์ (Citibank)
  • กรุงเทพ (BBL)
  • ไทยพาณิชย์ (SCB)
  • First Choice
  • กรุงศรีกรุ๊ป (Krungsri Group)

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดข้อกำหนด และ / หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด